تاثیر آلودگی هوا بر فیلترهای کولرگازی اسپلیت

عمدتا کولر اسپلیت ها  دارای یک فیلتر مکنده ذرات گرد و غبار هستند که باید هر سه ماه یکبار شستشو شود تا کیفیت هوادهی خوبی داشته باشد. چراکه با تجمع این ذرات روی فیلتر کولراسپلیت کیفیت هوادهی سیستم بسیار پایین می آید و حتی ممکن است باکتری های موجود در فیلترها را وارد هوای خروجی کند.

حال اگر هوایی که در دستگاه جریان پیدا میکند آلوده باشد. یعنی ذرات معلق موجود در آن بیش از حد مجاز باشد فیلتر را کاملا میپوشاند. مانند ویدئویی که مشاهده کردید ، فیلتر کاملا مسدود شده بود و کارایی دستگاه نه تنها بی کیفیت شده بود بلکه خطرناک هم بود

2019-12-09T12:33:02+00:00