ویدیوهای آموزشی

تاثیر آلودگی هوا در بروز سکته های قلبی و مغزی

http://video.damatajhiz.com/2016/05/video/Part1_Compressed.mp4   بررسی تاثیر آلودگی هوا در بروز انواع سکته ها با آزمایش خطرناک احساس نشاط و سرحالی که ما در طبیعت سالم ( مثل کوهستان ،سواحل دریا و مناطق جنگلی ) شاهد آن هستیم بدلیل  وجود میزان بالای یون منفی در هوای این مناطق میباشد .چون مقدار این یون در هر سانتی